• Världens navlar, GIBCA extended,2017
  • ”The Honey Bee Choir”, Dold konst, Malmö
  • ”Analogier”, Smålands museum, 2014
  • Det utsträckta köket/The Extended Kitchen