Det utsträckta köket/The Extended Kitchen

Kylskåpet är som ett hemmets grossistlager. Det länkar det privata och det offentliga.

Varor från världens alla hörn stoppas in i kylskåpet. Det avlägsna, det disparata, länkas samman med det nära, till hemmet och till köket. Vi undrar; i vilken riktning går tanken? Med denna vardagliga utgångspunkt har vi skapat ett imaginärt scenario i utställningen ”Det utsträckta köket”. Den har tillkommit i en dynamisk processuell dialog mellan oss. Christel Lundberg & Peter Dacke.

Peter Dacke är konstnär, bosatt och verksam i Malmö. Representerad på Moderna Museet i Stockholm, Malmö Muséer, Helsingborgs Museum. Hans senaste separatutställning ägde rum på Konstföreningen Aura, Lund.

Christel Lundberg är bosatt och verksam konstnär i Malmö. Hennes senaste utställningar är Artbus 2012, Radical Art Practises, Galleri 21 samt Free Exchange, Konstföreningen Aura, Lund.Peter Dacke och Christel Lundberg har tidigare samarbetat med utställningar på Konstföreningen Aura, Lund, Ystads konstmuseum samt Malmö museer.

In English:
Refrigerators is like a home’s wholesale warehouse. It links the private and the public.

Goods from all over the world put into the refrigerator. The remote, the disparate, linked together with the close, to home and to the kitchen. Which direction has the idea? With this daily basis, we have created an imaginary scenario in this exhibition ”The extended kitchen”. It has arisen in a dynamic processual dialogue between us. Christel Lundberg and Peter Dacke

Peter Dacke is an artist, lives and works in Malmö. Represented at the Moderna Museet in Stockholm, Malmö Museum, Helsingborgs Museum. His most recent solo exhibition was held at the Art Association Aura, Lund.

Christel Lundberg is an artist who lives and works in Malmö. Her recent exhibitions are Artbus 2012, Radical Art Practices, Gallery 21 and the Free Exchange, the Art Association Aura, Lund.Peter Dacke and Christel Lundberg has previously collaborated with exhibitions at Aura Art Society, Lund, Malmö and Ystad Art Museum museums.