Konstkiosk

   

  Konstkiosk är ett konstprojekt i gränslandet mellan konst och arkitektur.
  När våra städer förtätas måste vi värna om det offentliga rummet.
  Projektet är initierat och organiserat av Peter Dacke och Christel Lundberg.
  I projektgruppen ingår också Juan Carlos Peirone och Nicholas Hartman.

  Projektet inviterar svenska och internationella konstnärer, arkitekter och teoretiker.

  Konstkiosk is a project in the borderlands between art and architecture.
  When our cities are densified, we must protect the public space.

  The project is initiated and organised by Peter Dacke and Christel Lundberg.
  The project group also includes Juan Carlos Peirone and Nicholas Hartman.
  The project invites Swedish and international artists, architects and theorists.

  Länk för mer information: <a href=”http://www.konstkiosk.se”>www.konstkiosk.se</a>

  Foto: Konstkiosk #3, Lilla Torg, Vellinge. foto: Konstkiosk