”The Honey Bee Choir”, Dold konst, Malmö

Peter Dacke och Christel Lundberg deltar med verket The Honey Bee Choir i konstprojektet ”Dold konst” som äger rum i Slottsparken och Kungsparken, Malmö, 13 juni – 12 september 2015 och som arrangeras av konstnärsdrivna föreningarna Meteor/ Artpit.

Tre kolonner bestående av polykroma plasthinkar krönta av halmkupor, ämnade för bisvärmar, skapar ett rum och etablerar tankar om pollinering i staden! Vi vill sudda ut gränserna mellan artefakt och natur.

Verket är installerat en bit från lekplatsen, belägen bakom kasinot i Kungsparken.

Projektet The Honey Bee Choir drivs av konstnärerna Peter Dacke och Christel Lundberg.

Mer info: http://honeybeechoir.blogspot.se

Mer info om Dold konst/Hidden Art 2015: http://doldkonst.blogspot.se/