Kontakt: info [at) peterdacke.se,

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Telefon: 040-415441

E-post: peter.dacke [at] slu.se

Postadress:

Box 58

23053 Alnarp

Besöksadress: Sundsvägen 4, Alnarp, Alnarp