Fotomontage och installation, Krognoshuset, Lund, 2010

Peter Dacke
Nazibil(d)
© Peter Dacke BUS/2010
Konstföreningen Aura, Krognoshuset, presenterar Peter Dacke, medlem i Auras konstnärsgrupp.
 ”Total förintelse – ultraexistensiellt, placerade i varsin vågskål. Reklamen placerar produkten i den skål där hotet om existensens undergång rimligen borde befinna sig.
Jag har provat det diametralt motsatta förhållandet.”